วิธีรักษา Harddisk ให้ใช้งานได้นานที่สุด

Hard disk คือ อุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะใช้ในการเก็บข้อมูลชนิดต่างๆไว้ทั้งหมด เราคงไม่อยากให้ Hard disk นั้นเกิดความเสียหายอย่างแน่นอน เพราะหากเกิดความเสียหายแล้วย่อมทำให้การใช้งานเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญๆภายในนั้นเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น เราจึงควรมีวิธีดูแลรักษา Hard disk ของคุณมีอายุการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นดังนี้
1.ควรใช้ด้วยความระมัดระวังอย่าให้ Hard disk ตัวโปรดของเราต้องเกิดการกระแทก ไม่ว่าจะรุนแรงหรือเล็กน้อยก็ตามแต่ หาก harddisk ภายในเกิดความเสียหาย เราจะไม่สามารถทำการเขียนข้อมูลหรืออ่านข้อมูลภายในได้อีกต่อไป
2.ม่ควรถอดปลั๊กหรือปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ขณะที่เปิดเครื่องไว้เป็นเด็ดขาด เพราะนั้นจะทำให้ระบบของ Hard disk เกิดความเสียหาย อีกทั้งยังทำให้ไฟล์ภายในเหล่านั้นไม่สมบูรณ์ เมื่อเกิดอาการกระตุกที่เกิดจากตัดระบบบ่อยครั้งเข้าอาจจะทำให้ harddisk เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพไวยิ่งขึ้น
3.ควรดูแล Hard disk ด้วยการ Defragment และ ScanDisk ผ่านทางโปรแกรมต่างๆเพื่อตรวจสอบหา Bad Sector และเมื่อพบความเสียหายจะได้ทำการสำรองข้อมูลและแก้ไขส่วนที่เสียได้ทันท่วงที นอกจากนั้นยังต้องแสกนไวรัสอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 1 อาทิตย์ จะยิ่งทำให้ Hard disk ของคุณไม่โดนไวรัสทำลายไฟล์และข้อมูลต่างๆได้
เมื่อคุณใช้งาน Hard disk จำเป็นจะต้องดูแลรักษาอยู่สม่ำเสมอ สามารถแบ่ง parttition เพื่อให้การจัดการไฟล์และการดูแลรักษาง่ายยิ่งขึ้น และไม่ควรใช้โปรแกรมในการเร่งความเร็วใดๆเพราะจะทำให้เสื่อมสภาพไวมากยิ่งขึ้น เพียงเท่านี้คุณก็จะมี Hard disk ไว้ใช้งานเพื่อนเก็บข้อมูลได้ยาวนานอย่างแน่นอน

Leave a Reply